Erfarne faste medarbejdere er fundamentet for entreprenørfirmaet Chr. Johannsen.
Vi har egenproduktion inden for beton, murerarbejder, anlæg, jord, kloak, og belægningsarbejder

Totalentrepriser
Hovedentrepriser
Fagentrepriser

Vores ansvarsbevidste projekt- og byggeledere styrer alle entrepriser med stor faglighed.
Vi arbejder i • Totalentrepriser • Hovedentrepriser • Fagentrepriser

Energi & Miljø
Erhverv
Institutioner
boliger
Belægning

Chr. Johannsens kerneområder er:
energi- og miljøprojekter • erhvervsbyggeri • institutionsbyggeri • boligbyggeri • belægningsarbejder

SAMARRBEJDE
TIMING
FLEKSIBILITET
KOMMUNIKATION
AFLEVERING

I alle byggesager prioriterer vi løbende og åben kommunikation i samarbejdet med bygherre og rådgiver.
Chr. Johannsens dedikerede mål er at levere byggeri for pengene